Tvar
stříbro, patina, smalt, zlato, 2014

Tvar…je základní vlastností objektu v prostoru. Bez něj se nemůže vyjevit, nemůže být viděn. Tvar lidé definovali pomocí geometrie. Formulovali základní tvary z nichž všechny další tvary vznikají. Právě tyto základní formy mě při práci na kolekci nejvíce zajímali. Jejich jednoduchá vizuální podoba. Jasná srozumitelnost. Ve spojení s tradičním řemeslem je jejich jednoduchost jen zdánlivá. Ruční zpracování neumožňuje dosáhnout dokonalé přesnosti, ale dobré řemeslo dokáže vytvořit zdání precizní práce. Oko tvůrce neustále kontroluje sumu nepřesností a snaží se je vybalancovat do iluze přesnosti. Pracovat na takových tvarech bývá často náročnější než vytvářet ornamentální motivy.

V kolekci Tvar také pracuji s iluzí prostoru. Některé tvary jako by byly na půl cesty mezi dvou rozměrnou a troj rozměrnou dimenzí.