Ptáci
ocel, praášková barva, 2015, 248x160 cm

Domovní znamení.