Cross section
stříbro 925/1000, ocel, 2023, 42x24x18mm

Výrazem série broží Section je protnutí rovných ploch -řezů- do organicky vibrujících tvarů. Proříznutím
tvaru se odhaluje vnitřní klid vyjádřený rovnou, hladkou, matnou plochou v kontrastu s lesklým třpitivým
povrchem.