Cross section

Výrazem série broží Section je protnutí rovných ploch -řezů- do organicky vibrujících tvarů. Proříznutím
tvaru se odhaluje vnitřní klid vyjádřený rovnou, hladkou, matnou plochou v kontrastu s lesklým třpitivým
povrchem.

Czechoslovakia

Už když jsem byl malý kluk se mi líbila československá vlajka. Vlajky okolních států byly nudně pruhované. Zhistorického hlediska to asi dává smysl, ale mě se vždy líbilo, že se československá vlajka liší.
Tato brož je poctou česk(é)oslovenské vlajce.

Tvar

Tvar…je základní vlastností objektu v prostoru. Bez něj se nemůže vyjevit, nemůže být viděn. Tvar lidé definovali pomocí geometrie. Formulovali základní tvary z nichž všechny další tvary vznikají. Právě tyto základní formy mě při práci na kolekci nejvíce zajímali. Jejich jednoduchá vizuální podoba. Jasná srozumitelnost. Ve spojení s tradičním řemeslem je jejich jednoduchost jen zdánlivá. Ruční zpracování neumožňuje dosáhnout dokonalé přesnosti, ale dobré řemeslo dokáže vytvořit zdání precizní práce. Oko tvůrce neustále kontroluje sumu nepřesností a snaží se je vybalancovat do iluze přesnosti. Pracovat na takových tvarech bývá často náročnější než vytvářet ornamentální motivy.

V kolekci Tvar také pracuji s iluzí prostoru. Některé tvary jako by byly na půl cesty mezi dvou rozměrnou a troj rozměrnou dimenzí.

Arabik

Šperky z kolekce Arabik vycházejí z fascinující krásy geometrických vzorů arabských kultur. Jejich rozmanitost a nekonečná proměnlivost je velkým inspirativním zdrojem a zároveň dekorativnost vzorů se nabízí pro využití ve šperku. Struktůra šperků z kolekce Arabik využívá překrývání geometrických tvarů k vytvoření iluze prostoru a při měnícím se úhlu pohledu mění i svůj vzhled.

Celá kolekce je vytvářena tradičním řemeslným postupem se snahou o co nejvyšší kvalitu zpracování.