Tvar

Tvar…je základní vlastností objektu v prostoru. Bez něj se nemůže vyjevit, nemůže být viděn. Tvar lidé definovali pomocí geometrie. Formulovali základní tvary z nichž všechny další tvary vznikají. Právě tyto základní formy mě při práci na kolekci nejvíce zajímali. Jejich jednoduchá vizuální podoba. Jasná srozumitelnost. Ve spojení s tradičním řemeslem je jejich jednoduchost jen zdánlivá. Ruční zpracování neumožňuje dosáhnout dokonalé přesnosti, ale dobré řemeslo dokáže vytvořit zdání precizní práce. Oko tvůrce neustále kontroluje sumu nepřesností a snaží se je vybalancovat do iluze přesnosti. Pracovat na takových tvarech bývá často náročnější než vytvářet ornamentální motivy.

V kolekci Tvar také pracuji s iluzí prostoru. Některé tvary jako by byly na půl cesty mezi dvou rozměrnou a troj rozměrnou dimenzí.

Arabik

Šperky z kolekce Arabik vycházejí z fascinující krásy geometrických vzorů arabských kultur. Jejich rozmanitost a nekonečná proměnlivost je velkým inspirativním zdrojem a zároveň dekorativnost vzorů se nabízí pro využití ve šperku. Struktůra šperků z kolekce Arabik využívá překrývání geometrických tvarů k vytvoření iluze prostoru a při měnícím se úhlu pohledu mění i svůj vzhled.

Celá kolekce je vytvářena tradičním řemeslným postupem se snahou o co nejvyšší kvalitu zpracování.

Snubní prsteny

Možnosti tvarů a výtvarných řešení snubních prstenů jsou omezeny pouze na úzký proužek kovu, který provází člověka celým životem. Měl by odolat nepřízním a nehodám. Měl by zůstat tím, čím byl v době svatby i přes to, že se do něj život nesmazatelně zarývá. I tento malý prostor skrývá nekonečně mnoho řešení. Nejde o originalitu, spíš o skrytou jedinečnost, která nevyprchá a trvá věčně, jako láska.

Tear Out

Tento prsten je navržen tak, aby po odtrhnutí kruhu ze základu vznikl na místě bodu zlomu malý krystalický tvar, který representuje kámen na vrcholu prstenu.

Papírový prsten je vyroben z jemného papíru, který se používá na ochranu známek v albech. Technika perforace naznačuje tvar prstenu a zároveň evokuje známkový arch.

Envelope Bijoux

Hledáte krásný šperk nebo originální dárek?

Envelope Bijoux je jedinečným dárkem, který mužete poslat poštou v obálce jako prání. Tento šperk se skrývá v malé hliníkové destičce do které je jemně vyřezán. Z ní je pak nutné opatrně vyjmout části tvořící náušnice a postupným ohýbáním je dotvořit.

Radost z proměny v krásný šperk nechává ve vašich rukách