Cross section

Výrazem série broží Section je protnutí rovných ploch -řezů- do organicky vibrujících tvarů. Proříznutím
tvaru se odhaluje vnitřní klid vyjádřený rovnou, hladkou, matnou plochou v kontrastu s lesklým třpitivým
povrchem.

Czechoslovakia

Už když jsem byl malý kluk se mi líbila československá vlajka. Vlajky okolních států byly nudně pruhované. Zhistorického hlediska to asi dává smysl, ale mě se vždy líbilo, že se československá vlajka liší.
Tato brož je poctou česk(é)oslovenské vlajce.